Natječaj za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme – kuhar/ica

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ, ZAGREB, Ul. Ivana Kukuljevića 11, temeljem suglasnosti ministra zdravlja KLASA: 100-01/17-03/65 URBROJ: 534-04-1-1/4-17-04 od 17. ožujka 2017. godine, objavljuje

 

N A T J E ČA J za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

KUHAR/KUHARICA m/ž – 1 izvršitelj

 

Uvjeti za zapošljavanje:

  • završena srednja škola za zanimanje kuhar
  • najmanje 12 mjeseci iskustva u struci

 

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

  • životopis
  • presliku diplome
  • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
  • dokaz o radnom iskustvu

 

Za radno mjesto potrebno je poznavanje rada na računalu.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada od 60 dana.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave treba podnijeti u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb, Ul. Ivana Kukuljevića 11, s naznakom „Natječaj za kuhara/kuharicu na neodređeno vrijeme“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima. O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.