Natječaj za prijam radnika u radni odnos na određeno vrijeme – medicinska sestra/tehničar i stručna prvostupnica/prvostupnik sestrinstva

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ, ZAGREB, Ul. Ivana Kukuljevića 11, temeljem suglasnosti ministra zdravlja KLASA: 100-01/15-03/203, URBROJ: 534-4-1-1/2-15-13, URBROJ: 534-4-1-1/2-15-10, URBROJ 534-4-1-17/2-15-12 od 05. lipnja 2015. godine, objavljuje

 

N A T J E ČA J

 

za prijam radnika u radni odnos na određeno vrijeme

MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR, m/ž, – 1 izvršitelj

 

Radni odnos zasniva se do povratka odsutne radnice s bolovanja, odnosno porodiljnog i roditeljskog  dopusta.

Uvjeti za zapošljavanje:

 • završena srednja medicinska škola općeg smjera
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad
 • najmanje 12 mjeseci radnog iskustva u struci

 

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome
 • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
 • presliku odobrenja za samostalni rad
 • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
 • dokaz o radnom iskustvu

 

STRUČNA PRVOSTUPNICA/PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA, m/ž, – 2 izvršitelja

 

Radni odnos zasniva se do povratka odsutnih radnica s bolovanja, odnosno porodiljnog i roditeljskog dopusta.

Uvjeti za zapošljavanje:

 • završen stručni studij za sestrinstvo, prvostupnik
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad
 • najmanje 12 mjeseci radnog iskustva u struci

 

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome
 • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
 • presliku odobrenja za samostalni rad
 • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
 • dokaz o radnom iskustvu

 

Za radna mjesta potrebno je poznavanje rada na računalu.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave treba podnijeti u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb, Ul. Ivana Kukuljevića 11, s naznakom „Natječaj za medicinsku sestru/tehničara na određeno vrijeme”, odnosno „Natječaj za stručnu prvostupnicu/prvostupnika sestrinstva na određeno vrijeme“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.