N A T J E ČA J za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto medicinska sestra/tehničar, m/ž, – 1 izvršitelj

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ, ZAGREB, Ul. Ivana Kukuljevića 11, na temelju suglasnosti Ministarstva zdravstva objavljuje

N A T J E ČA J

za prijam radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto

 

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR, m/ž, – 1 izvršitelj

 

Uvjeti za zapošljavanje:

 • završena srednja medicinska škola općeg smjera
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad
 • najmanje 12 mjeseci radnog iskustva u struci

 

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome
 • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
 • presliku odobrenja za samostalni rad
 • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
 • dokaz o radnom iskustvu

 

Ukoliko kandidat ima završenu srednju medicinsku školu u trajanju od 5 godina, stručni ispit nije potreban.

Za radno mjesto potrebno je poznavanje rada na računalu.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme a do povratka radnika na rad.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave treba podnijeti u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb, Ul. Ivana Kukuljevića 11, s naznakom «Natječaj za medicinsku sestru/tehničara».

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.