“MOGU I JA” – 7. rujna 2015. godine krenula je s radom Škola u Dnevnoj bolnici

7. rujna 2015. krenula je s radom škola u Dnevnoj bolnici Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež. Učenicima osnovnih škola koji su uključeni u tretman Dnevne bolnice, a koji zbog problema mentalnog zdravlja nisu u mogućnosti pohađati svoju matičnu školu, biti će omogućeno sudjelovanje u odgojno-obrazovnom procesu. Nastavnici OŠ Jabukovac održavaju za djecu koja su u tretmanu u Dnevnoj bolnici zbog emocionalnih i ponašajnih poremećaja razrednu (1.-4.r.) i predmetnu nastavu (5.-8.r.) (redovni program, redovni program s individualiziranim pristupom, prilagođeni program).

Budući svako dijete, pa tako i dijete s problemima mentalnog zdravlja, ima pravo na obrazovanje i za vrijeme boravka u bolnici (tijekom hospitalizacije na bolničkom odjelu ili tijekom parcijalne hospitalizacije u okviru liječenja u Dnevnoj bolnici), Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež koja pruža skrb iz djelatnosti dječje i adolescentne psihijatrije pokrenula je postupak organiziranja rada Škole u Dnevnoj bolnici što su podržali Gradski ured za zdravstvo, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport te Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Škola u bolnici s adekvatnim obrazovnim sadržajima sukladno zakonskim propisima i suvremenim pedagoškim standardima osim mogućnosti nastavka školovanja i za vrijeme liječenja, značajno doprinosti djetetovom psihičkom, emocionalnom i socijalnom oporavku osiguravajući mu poticajno okruženje, održavanje kontinuiteta svakodnevnih životnih aktivnosti te bržu reintegraciju u normalan život nakon bolnice. Individualizirani rad sa svakim učenikom prilagođen njegovim aktualnim zdravstvenim, odnosno psihofizičkim mogućnostima i potrebama omogućava  nastavak školovanja u skladu s propisanim  planom i programom, spriječava zaostajanje u gradivu i nemogućnost da jednako sa svojim vršnjacima napreduje u obrazovnom procesu i strah od povratka u matičnu školu nakon dužeg izostanka s nastave.

Nastava za djecu osnovnoškolske dobi s problemima mentalnog zdravlja u Dnevnoj bolnici, kao i na Bolničkom odjelu, raznolikošću sadržaja i nastavnika potiče socioemocionalni razvoj djece ka zrelijim obrascima ponašanja te dijete iz regresivne pozicije ovisnosti o jednoj osobi (majci, nastavniku u razrednoj nastavi) iz ranijih razvojnih faza priprema za autonomno funkcioniranje na različim područjima djelovanja i punu socijalnu integraciju u brojnim međuljudskim odnosima u odrasloj dobi te stoga predstavlja komplementarni dio sveobuhvatnog psihijatrijskog liječenja.