Likovni radovi djece Bolničkog odjela

Likovni radovi nastali su povodom Božićnih praznika pa su tematikom vezani uz Božić i zimu, a izradili su ih pacijenti u dobi od 7 do 17 godina različitih dijagnoza (od poremećaja ponašanja, hiperaktivnog poremećaja, tikova, noćnih strahova, fobičnog, opsesivno kompulzivnog poremećaja, školskog neuspjeha, depresija, prepsihoza, itd.), za vrijeme liječenja na Bolničkom odjelu.

Radovi su nastali u sklopu osnovnoškolske nastave koja se u Bolnici provodi u dvije smjene i radne terapije. Izrađeni su u različitim likovnim tehnikama (crtanje vodenim bojama , kolaž, origami, glinemol, modeliranje krep papira).