PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ
Ulica Ivana Kukuljevića 11, 10000 ZAGREB

Informacije:
Hitna ambulanta: (01) 4862-503, (01) 4862-511
Bolnički odjel: (01) 4862-511
Dnevna bolnica: (01) 4862-532
Specijalističko-konzilijarni odjel: (01) 4862-503

Ambulanta DZ Zagreb-Zapad
Prilaz baruna Filipovića 11: (01) 4862 591

Naručivanje:
Osobno u Jedinici za centralno naručivanje
Tel.: (01) 4862-543 (10-14 i 17-18 sati)
Fax.: (01) 4862-595
Naručivanje e-mail: narucivanje@djecja-psihijatrija.hr

Ravnatelj:
Alen Andrić, dr. med.
(01) 4862 500

Tajništvo:
Tel: (01) 4862-501
Fax: (01) 4822-501
Email: tajnistvo@djecja-psihijatrija.hr

Pomoćnica za sestrinstvo:
Irena Đuretić, mag. med. techn.
(01) 4862 512

Voditelj Bolničkog odjela:
Roman Nikolić, dr. med.
specijalist psihijatrije, subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije
(01) 4862 516

Voditeljica Odjela Dnevne bolnice:

Ljiljana Karapetrić Bolfan, dr. med.
specijalist psihijatrije, subspecijalist psihoterapije
(01) 4862 539

Voditeljica Specijalističko-konzilijarnog odjela:
Ljubica Paradžik, dr. med.
specijalist psihijatrije, subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije
(01) 4862 559

Voditeljica Odjela opće-pravno-kadrovskih poslova:
Zlatica Novoselić, dipl. iur.
(01) 4862 518

Voditeljica Odjela gospodarstveno-računovodstvenih poslova:
Biserka Lacković, dipl. oec.
(01) 4862 515