U knjižnom fondu knjižnice nalaze se svi relevantni udžbenici iz opće i dječje psihijatrije, nova DSM-V klasifikacija bolesti, te brojne knjige, brošure, magistarski radovi i disertacije iz tematskih područja biološke, psihodinamske i sociodinamske opće i dječje i adolescentne psihijatrije, psihologije, socijalnog rada, defektologije, sociologije i graničnih znanstvenih disciplina kao i iz neurologije, interne medicine i srodnih medicinskih disciplina.

Knjižnica je pretplaćena na više domaćih (Socijalna psihijatrija, Liječnički vijesnik, Autizam, Medix, Psychiatria danubina) i svjetskih časopisa iz dječje i adolescentne psihijatrije(Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, JOurnal of Child and Adolescent Psychopharmacology, Zeitschrift fur Kinder-und Jugendpsychiatrie und Psychoterapie, European Child & Adolescent Psychiatry, Journal of Child Psychology aand Psychiatry).

Knjižnica je informatički opremljena te ima mogućnost pristupa internetu i bazama podataka.