Službenik za informiranje
Nino Rašić, dipl. iur.
Telefon: (01) 6610-340,
E-mail: nino.rasic@zg.t-com.hr

Upiti od 09:00 do 11:00 sati radnim danom.