Kako smanjiti vrijeme za ekranom?

Kako smanjiti vrijeme za ekranom? Biti uzor – pokazivati svojim primjerom! Pronaći način kako da djeca ne provode previše vremena za ekranom izazovno je i inače.

Kako smanjiti vrijeme za ekranom