Kako se nosite sa pandemijom i elementarnom nepogodom?

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež provodi istraživanje kojim želi ispitati nošenje ljudi s pandemijom i elementarnom nepogodom. Rezultati će nam dati bolji uvid u utjecaj sadašnje krize na emocionalno stanje ljudi, kako na same pojedince, tako i na njihovu roditeljsku ulogu, a i na njihovu djecu. Ispunjavanje upitnika je dobrovoljno i anonimno, traje oko 15 minuta, a podatke koje dobijemo analizirat ćemo na grupnoj razini, a ne na individualnoj. Upitnik se nalazi ovdje: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfq784EeHgoG2XHS9t8j1CaGjTXXYGm-5lwNtH1e0GdUaGLzw/viewform