Naručivanje osoba sa posebnim statusom osiguranja ( tražitelji azila, osobe iz Ukrajine..):

 • Naručivanje za zdravstvene usluge moguće je putem e-maila narucivanje@djecja-psihijatrija.hr gdje je potrebno navesti :
 1. Vrsta pregleda za koji se osoba naručuje
 2. Ime i prezime djeteta
 3. Datum rođenja
 4. ID CARD (identifikacijeki dokument fotografiran/skeniran sa obje strane) – poslati na e-mail fotografiju
 5. UPUTNICA
 • Ukoliko dijete nema MBO poslati fotografiju bijele uputnice koju izdaje liječnik
 • Ukoliko dijete ima osiguranje, tj. ima MBO , izdaje se e-uputnica i tada u e-mailu potvrditi da je uputnica u sustavu
 1. PREVODITELJ
 • Ukoliko dijete i/ili roditelj/skrbnik ne govore tečno hrvatski jezik potrebno je osigurati prevoditelja (kako bi osigurali da jezična barijera ne utječe na rezulate obrade/pregleda)
 1. TELEFON
 • Navedite vaš kontakt telefon

Vaša Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež

Nove upute za pacijente – COVID 19

Covid-19

Pročitajte sve upute vezane uz naručivanje i dolazak na pregled u našu bolnicu za vrijeme trajanja epidemije.

Kako se naručiti?

Telefonske informacije

Kako se naručiti – osobe s posebnim statusom osiguranja?

Što napraviti prije dolaska u bolnicu

Hitni pregled

Posjete djeci