Kako pomoći djeci da se suoče s posljedicama prirodnih katastrofa – savjeti za roditelje

Uobičajene reakcije kod djece nakon prirodnih katastrofa uključuju pojačanu zabrinutost te odrasli igraju ključnu ulogu u razumijevanju i pružanju podrške djeci u ovakvim situacijama.

3.potres - roditelji

4. Potres