Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež nastoji osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu lokaciju https://djecja-psihijatrija.hr/

Status usklađenosti

Mrežna lokacija https://djecja-psihijatrija.hr/ je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19).

Nepristupačan sadržaj

Sukladno članku 8. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i članku 5. Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, mrežna lokacija https://djecja-psihijatrija.hr/ većim je dijelom usklađena sa Zakonom o pristupačnosti. Iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti, prema četiri opća zahtjeva za osiguranje pristupačnosti – mogućnost opažanja, operabilnost, razumljivost i stabilnost – očituju se u slijedećim dijelovima sadržaja:

Mrežna stranica većim je dijelom usklađena sa Zakonom o pristupačnosti, a iznimke od usklađenosti očituju se u sljedećem:

  • neki  od  PDF  dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati
  • iako je većina elemenata oblikovana prema HTML5 standardu, poneki elementi nisu adekvatno  označeni  kako  bi  slijepe  i  slabovidne  osobe  mogle  koristiti pomoćnu tehnologiju
  • postoji mogućnost da se sadržaj stranica u različitim preglednicima ne prikazuje uvijek na isti način
  • kretanje kroz sadržaje stranice nije moguće isključivo putem tipkovnice

Podizanje razine pristupačnosti

U daljnjoj nadogradnji mrežne lokacije https://djecja-psihijatrija.hr/ implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 23. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež i vanjskih suradnika iz tvrtke CITUS doo.

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne lokacije https://djecja-psihijatrija.hr/ korisnici mogu uputiti na niže navedene kontakte:

e-poštom: tajnistvo@djecja-psihijatrija.hr
telefonom: +385 1 4862 501

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež dužna je na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Politika privatnosti

više informacija

Obavijest o kolačićima

više informacija