Ispravak datuma slanja Poziva na dostavu ponude

U Pozivu za dostavu ponude za nabavu – usluge čišćenja prostora Bolnice u 2015. godini, koji je objavljen na internetskoj stranici Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež dana 30. siječnja 2015. godine, ispod Urbroja: 518-1/15., iza riječi Zagrebu, umjesto datuma 9. siječnja 2015. godine treba stajati „30. siječnja 2015.“

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež