Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež je implementirala sustav upravljanja kvalitetom i certificirana je prema ISO 9001:2015 normi od 2018. godine. U Bolnici je proveden audit sustava upravljanja te je utvrđena usklađenost sa zahtjevima prema ISO 9001:2015 normi za sustav pružanje zdravstvenih usluga bolničkog liječenja, specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i dnevno bolničke opskrbe u okviru ambulantnog liječenja iz djelatnosti dječje i adolescentne psihijatrije.

ISO standardi su najrašireniji međunarodno prihvaćeni standardi, a norma ISO 9001:2015 odnosi se na Standard za sustav upravljanja kvalitetom koji je primjenjiv za svaku organizaciju koja želi uvesti, održavati i neprekidno poboljšavati vlastiti sustav osiguranja kvalitete. Standardi pružaju smjernice za tvrtke i organizacije koje žele osigurati da njihovi proizvodi i usluge dosljedno ispunjavaju zahtjeve korisnika, a da se pritom njihova kvaliteta konstantno povećava.

ISO 9001 je sustav upravljanja kvalitetom koji zahtijeva dokumentirani sustav slijeda i intereakcije određenih procesa, provođenje internih kontrola (revizija) procesa radi utvrđivanja korektivnih i preventivnih radnji u svrhu unaprijeđenje procesa. Korištenje ISO 9001:2015 pomaže osigurati dosljedne, kvalitetne proizvode i usluge, što pak donosi mnoge prednosti u poslovanju.

 

Više o našoj politici kvalitete pogledajte ovdje

ISO 9001-Qu