Hitni prijem

Tel. (01) 4862 503, (01) 4862 511

Hitna ambulanta radi 0-24h i jedina je takva ambulanta za dječju i adolescentnu psihijatriju u Hrvatskoj.

Hitna ambulanta je smještena u prizemlju bolnice i adekvatno je opremljena za prijam hitnih pacijenata u dobi do 18 godina.

U hitnoj ambulanti se obavljaju hitni pregledi pacijenata do 18 godina te kratkotrajne opservacije bolesnika bilo zbog potrebe dijagnostike ili praćenja učinaka terapije. Liječnici rade u hitnoj ambulanti prema mjesečnom rasporedu.

Pacijenti se primaju na pregled prema redu hitnosti (trijaži), a ne prema vremenu dolaska.

Punoljetni pacijenti hitni pregled mogu obaviti u nekoj od sljedećih ustanova prema mjestu stanovanja kako je navedeno u nastavku:

  • KBC Rebro, Kišpatićeva 12, tel. 01/2333 233 (Sesvete i Maksimir)
  • KPB Vrapče, Bolnička 32, tel. 01/3780 666 (Dubrava, Peščenica, Medveščak, Trnje, Centar, Susedgrad i Zaprešić)
  • PB Sveti Ivan, Jankomir, tel. 01/3430 000 (Velika Gorica, Novi Zagreb i Trešnjevka)
  • KB Sestara Milosrdnica, Vinogradska 29, tel. 01/3787 111 (Črnomerec)