• Pozvoniti ćete na zvono
  • Staviti masku djetetu i pratnji (ispravno stavite masku da prekriva nos i usta, obavezni ste imati masku sve vrijeme boravka u prostorima bolnice te prilikom svih kontakata)
  • Ukoliko ste naručeni ući ćete u dvorište Bolnice gdje ćete potpisati ispunjeni trijažni upitnik
  • Na ulaznim vratima u zgradu Bolnice nalazi se uređaj za mjerenje tjelesne temperature – sami ćete prema uputama izmjeriti temperaturu
  • Ne ulaziti do šaltera ukoliko nije izmjerena tjelesna temperatura. Ukoliko je tjelesna temperatura povišena ne ulaziti, već pričekati dolazak medicinske sestre.

Upute za korištenje aparata za mjerenje temperature

Aparat za mjerenje tjelesne temperature

  1. Stanite na tepih označen stopama (stanite na nacrtane “stope” na tepihu)
  2. Pogledajte u kameru
  3. Poslušajte upute
  4. Dezinficirajte ruke potiskom na pedalu
  5. Krenite prema šalteru

Nove upute za pacijente – COVID 19

Covid-19

Pročitajte sve upute vezane uz naručivanje i dolazak na pregled u našu bolnicu za vrijeme trajanja epidemije.

Kako se naručiti

Što napraviti prije dolaska u bolnicu

Došli smo na pregled u bolnicu – koja je procedura?

Hitni pregled

Posjete djeci