Dnevna bolnica

Tel: Ambulanta Dnevne bolnice (01) 4862 532
Voditeljica: Ljiljana Bolfan dr. med., spec. pshihijatar, subspec. psihoterapije, subspec. dječje i adolescentne psihijatrije, tel. (01) 4862 539
Glavna med. sestra: Sanja Hajduk, baccc.med.techn
Kapacitet Dnevne bolnice je 60 stolica/kreveta za djecu od 5 do 18 godina. Djeca mlađa od 5 godina se primaju na liječenje i opservaciju u Dnevnu bolnicu u iznimnim slučajevima.

Dnevna bolnica je oblik psihijatrijskog liječenja u kojem dijete boravi u bolnici nekoliko sati tijekom dana uključeno u različite dijagnostičke i terapijske postupke, a ostatak dana provodi u obitelji. Ovaj oblik liječenja je prikladan za bolesnike koji ne zahtijevaju hospitalizaciju. Takav način liječenja je posebno pogodan za najosjetljiviju skupinu pacijenata, a to su djeca. Uz aktivno liječenje koje traje samo dio dana, dijete ostaje u obitelji te može nastaviti sa svakodnevnim školskim, društvenim i obiteljskim aktivnostima što pridonosi kvaliteti života.

Program se odvija svakodnevno te uključuje dijagnostiku i liječenje različitih psihičkih poremećaja: anksiozni poremećaji (separacijski problemi, fobije, panični poremećaj, opsesivno kompulzivni poremećaj), depresija, školska fobija, neurorazvojni poremećaji kao što su ADHD i poremećaji iz autističnog spektra, prkosljivost, poremećaji ponašanja, tikovi, enureza i enkopreza, prepsihotična i psihotična stanja kod djece i mladih koja ne zahtijevaju bolničko liječenje.

Dijagnostika se vrši uzimajući u biološke/organske, psihološke i socijalne čimbenike, a u liječenju se integriraju psihoterapijske i sociterapijske metode, radno-okupaciona terapija, logopedsko-defektološki tretman, a po potrebi medikamentna terapija psihofarmacima. Od psihoterapijskih tehnika primjenjuju se individualna, grupna i obiteljska terapija, te terapija igrom i crtežom za djecu mlađu od 10 godina. Također su organizirane i grupe za roditelje. U Dnevnoj bolnici se dnevno obavljaju timske sinteze cjelokupnog tima stručnjaka.

Dnevnoj bolnici rade dva interdisciplinarna tima u dvije smjene.
Raspored rada liječnika

Liječnici i stručnjaci Radno vrijeme
Ljiljana Karapetrić-Bolfan, dr.med. , spec psihijatar, subspec. psihoterapije, subspec. dječje i adolescentne psihijatrije

Roman Nikolić, dr.med. , spec psihijatar, subspec. dječje i adolescentne psihijatrije

Lucija Dominiković, psiholog

Ponedjeljak i srijeda: 8 – 16h
Utorak i četvrtak: 12 – 20h
Petak naizmjenice
Davorka Šarić, dr.med.spec psihijatar, subspec. dječje i adolescentne psihijatrije

Prim. dr. sc.  Josip Podobnik, dr.med. , spec psihijatar, subspec. dječje i adolescentne psihijatrije

 

Ponedjeljak, srijeda: 12 – 20h

Utorak, četvrtak, petak: 8 – 16h
Petak naizmjenice