OBAVIJEST LIJEČNICIMA I RODITELJIMA/SKRBNICIMA O NARUDŽBAMA PUTEM UPUTNICA HZZO

Naručivanje za zdravstvene usluge moguće je isključivo putem e-maila: narucivanje@djecja-psihijatrija.hr  uz VALJANU UPUTNICU U E-OBLIKU (liječnik PZZ potvrđuje Vam da je poslao valjanu e-uputnicu u sustav).

Nakon što je liječnik PZZ poslao e-uputnicu u sustav (informacije o vrsti uputnice za pojedinu uslugu navedene niže u tekstu) molimo Vas da nam pošaljete e-mail uz obavezno navedene sljedeće podatke (molimo da svi podatci budu navedeni ovim redoslijedom):

 • Vrsta zdravstvene usluge za koju se pacijent naručuje
 • Ime i prezime pacijenta
 • Datum rođenja
 • MBO (jedinstveni broj osiguranika 9 znamenaka sa zdravstvene iskaznice)
 • Broj telefona za kontakt
 • Postoji li valjana uputnica u e-obliku (liječnik PZZ potvrdio Vam da je poslao valjanu e-uputnicu u sustav)?

Telefonske narudžbe i informacije:

 • Isključivo za terapijske postupke koji su u tijeku i s važećim D1 uputnicama (ambulantno liječenje – psihoterapija ili terpaija logopeda)
 • Tel: 01/4862 503 u vremenu od 12-16 sati
 • Otkazivanje narudžbi za zdravstvene usluge također na broj (01) 4862-503 ili e-mail narucivanje@djecja-psihijatrija.hr

Uputnice:

 • Timska obrada – uputnica s oznakom D1 (iznimno može i C1 uputnica u slučaju procjene liječnika PZZ ili školskog liječnika), djelatnost: dječja i adolescentna psihijatrija
 • Prvi pregled psihijatra, neurologa – uputnica s oznakom A1, djelatnost: dječja i adolescentna psihijatrija
 • Kontrolni pregled psihijatra, neurologa – uputnica s oznakom A2, djelatnost: dječja i adolescentna psihijatrija
 • Pregled logopeda ili psihologauputnica s oznakom A3, djelatnost: dječja i adolescentna psihijatrija
 • EEG – uputnica s oznakom A3, djelatnost: dječja i adolescentna psihijatrija
 • Ambulantno liječenje (psihoterapije ili logopedske terapije) – uputnica s oznakom D1, djelatnost: dječja i adolescentna psihijatrija
 • Dnevna bolnica – uputnica s oznakom D2, djelatnost: dječja i adolescentna psihijatrija

Kontakt podaci

Nove upute za pacijente – COVID 19

Covid-19

Pročitajte sve upute vezane uz naručivanje i dolazak na pregled u našu bolnicu za vrijeme trajanja epidemije.

Kako se naručiti

Što napraviti prije dolaska u bolnicu

Došli smo na pregled u bolnicu – koja je procedura?

Hitni pregled

Posjete djeci