• +385 (0)1 4862-503

OBAVIJEST LIJEČNICIMA I RODITELJIMA/SKRBNICIMA O NARUDŽBAMA PUTEM UPUTNICA HZZO

Naručivanje za zdravstvene usluge moguće je isključivo uz valjanu uputnicu liječnika primarne zdravstvene zaštite s indiciranom zdravstvenom uslugom i to:

 • Timska obrada – uputnica s oznakom D1 (iznimno može i C1 uputnica u slučaju procjene liječnika PZZ ili školskog liječnika).
 • Prvi pregled psihijatra, neurologa – uputnica s oznakom A1
 • Kontrolni pregled psihijatra, neurologa – uputnica s oznakom A2
 • Pregled logopeda ili psihologauputnica s oznakom A3
 • EEG – uputnica s oznakom A3
 • Ambulantno liječenje (psihoterapije ili logopedske terapije) – uputnica s oznakom D1
 • Dnevna bolnica – uputnica s oznakom D2

Bez valjane uputnice nije moguće ostvariti narudžbu na traženu zdravstvenu uslugu.

Telefonske narudžbe:

 • Isključivo za terapijske postupke koji su u tijeku i s važećim D1 uputnicama (ambulantno liječenje – psihoterapija ili logopedska terapija)
 • Termini telefonskih narudžbi: 10-14 sati i 17-19 sati.

Otkazivanje narudžbi za zdravstvene usluge na telefonski broj 01/4862 503 ili na e-mail: narucivanje@djecja-psihijatrija.hr

Podaci potrebni za naručivanje:

 • Ime i prezime pacijenta:
 • MBO (jedinstveni broj osiguranika 9 znamenaka sa zdravstvene iskaznice):
 • Adresa i broj telefona pacijenta za kontakt:
 • Vrsta zdravstvene usluge za koju se pacijent naručuje

Napomena: za kontrolni pregled i psihoterapiju kod narudžbe navedite ime liječnika kod kojega dolazite.

Naručivanje je moguće na sljedeće načine:

 • OBRAZAC ZA ON-LINE NARUČIVANJE:

Priložite skeniranu uputnicu

 

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež

Zagreb, Ulica Ivana Kukuljevića 11
Tel: (01) 4862 503
Fax: (01) 4822 501

*za naslov email-a(subject): NARUČIVANJE: Prezime i ime pacijenta

 • Tel: (01) 4862-503 u vremenu od 10-14h i 17-19h
 • Narudžbe samo za psihoterapiju (D1 uputnica – psihoterapija, nastavno liječenje)
 • Fax: (01) 4862 529
 • Osobno u prijamnoj ambulanti od 8-19h
 • E-naručivanje direktno kod liječnika primarne zdravstvene zaštite