• 07/07/2021

  Ljetno radno vrijeme

  Ljetno radno vrijeme u Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež bit će organizirano od 12.07. do 20.08.2021. – radnim danom od ponedjeljka do petka od 8,00 – 16,00 sati osim svake srijede kada Bolnica radi u dvije smjene od 8.00 – 20 sati. Ravnatelj Bolnice: Alen Andrić, dr.med.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       spec. psihijatar, subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije

  Više informacija
  • 20/05/2021

  Obavijest o posjetama pacijenata na bolničkom odjelu

  S obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju posjete djeci su organizirane na slijedeći način: Posjetu je potrebno prethodno telefonski najaviti za točno određeno vrijeme u danu, Tel.broj: 4862 511 (za djecu na adolescentnom odjelu te malom odjelu) Posjete se odvijaju svakodnevno i vikendom u periodu od 14:30 h do 17:30 h, u trajanju od 15 minuta

  Više informacija
  • 06/04/2021

  Na bolničkim daskama: pričama i lutkama do psihološke otpornosti

  Centar za psihološku podršku i razvoj „Pričaj mi“ donirao je Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež  200 komada paketa „Na bolničkim daskama: pričama i lutkama do psihološke otpornosti“  u svrhu unapređenja kvalitete života djece u dobi od 6 do 10 godina koja su na liječenju u bolnici. Paketi sadrže knjižicu s pričama i aktivnostima namijenjenima

  Više informacija
  • 22/02/2021

  Natječaj za prijem radnika u radni odnos

    DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST DJEČJE I ADOLESCENTNE PSIHIJATRIJE , m/ž, 1 izvršitelj Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci. Uvjeti za zapošljavanje: završen medicinski fakultet završena specijalizacija iz psihijatrije / subspecijalizacija iz dječje i adolescentne psihijatrije položen državni ispit odobrenje za samostalan rad Uz pismenu prijavu

  Više informacija
  • 11/02/2021

  Natječaj za prijam radnika radni odnos za radno mjesto

  ADMINISTRATOR/ADMINISTRATORICA BOLNICE, m/ž, – 1 izvršitelj – za prijam radnika u radni odnos na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada od 60 dana Uvjeti za zapošljavanje: –   završena srednja škola društvenog usmjerenja (gimnazija, upravna škola, ekonomska škola) –   najmanje 12 mjeseci radnog iskustva u struci Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti: životopis presliku svjedodžbe o

  Više informacija
  • 05/02/2021

  Zahvala za donaciju

  Ovim putem htjeli bi se zahvaliti Sandorfu (nakladništvo i zastupanje) te cijenjenom francuskom autoru Mahiru Guvenu u ime svih djelatnika Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež, te svih naših korisnika – sadašnjih i budućih, na knjigama koje su poslali za knjižnicu Bolnčkog odjela. Od srca hvala! Gospodin Guven odrekao se svoga honorara za video predstavljanje svoga romana

  Više informacija