• 22/02/2021

  NATJEČAJ ZA PRIJAM RADNIKA U RADNI ODNOS

    DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST DJEČJE I ADOLESCENTNE PSIHIJATRIJE , m/ž, 1 izvršitelj Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci. Uvjeti za zapošljavanje: završen medicinski fakultet završena specijalizacija iz psihijatrije / subspecijalizacija iz dječje i adolescentne psihijatrije položen državni ispit odobrenje za samostalan rad Uz pismenu prijavu

  Više informacija
  • 11/02/2021

  Natječaj za prijam radnika radni odnos za radno mjesto

  ADMINISTRATOR/ADMINISTRATORICA BOLNICE, m/ž, – 1 izvršitelj – za prijam radnika u radni odnos na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada od 60 dana Uvjeti za zapošljavanje: –   završena srednja škola društvenog usmjerenja (gimnazija, upravna škola, ekonomska škola) –   najmanje 12 mjeseci radnog iskustva u struci Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti: životopis presliku svjedodžbe o

  Više informacija
  • 26/11/2020

  Natječaj za prijem radnika u radni odnos

  PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ, ZAGREB, Ul. Ivana Kukuljevića 11, objavljuje N A T J E ČA J za prijam radnika u radni odnos za radna mjesta DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST PSIHIJATAR / SPECIJALIST DJEČJE I ADOLESCENTNE PSIHIJATRIJE , m/ž, 1 izvršitelj Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju

  Više informacija
  • 05/10/2020

  Natječaj za prijem radnika u radni odnos

  PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ, ZAGREB, Ul. Ivana Kukuljevića 11, objavljuje N A T J E ČA J za prijam radnika u radni odnos za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – 1 izvršitelj Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada od 3  mjeseca. Uvjeti za zapošljavanje: –     završena srednja medicinska škola

  Više informacija
  • 06/07/2020

  Natječaj za prijem radnika u radni odnos

  PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ, ZAGREB, Ul. Ivana Kukuljevića 11, objavljuje N A T J E ČA J za prijam radnika u radni odnos za radno mjesto SPREMAČICA, m/ž, 2 izvršitelja Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada od 60 dana. Uvjeti za zapošljavanje: –     završena osmogodišnja škola Uz pismenu

  Više informacija
  • 30/03/2020

  Natječaj za prijem radnika u radni odnos

  Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb, Ul. Ivana Kukuljevića 11, objavljuje NATJEČAJ za prijam radnika u radni odnos na radno mjesto – medicinska sestra/tehničar – 1 izvršitelj. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada od 2 mjeseca. Uvjeti za zapošljavanje: završena srednja medicinska škola općeg smjera položen stručni ispit odobrenje

  Više informacija