Bolnički odjel

Tel: Ambulanta Bolničkog odjela (01) 4862 511
Voditeljica odjela: Wendy Matoz, dr. med., spec. psihijatar, subspec. biologijske psihijatrije – tel. (01) 4862 565
Glavna sestra odjela: Nikolina Brnjas, bacc.med. techn.
Kapacitet odjela je 37 kreveta (25 akutnih i 12 kroničnih), a odjel je organiziran na dvije etaže. Adolescentni dio
kapaciteta je od 21 postelje, a na njemu se liječe adolescenti u dobi od 15 – 18 godina. Dječji dio ima 16 kreveta, a
predviđen je za dobnu skupinu od 6 – 14 godina. Djeca mlađa od 6 godina se na Bolnički odjel primaju u iznimnim
slučajevima.

Prijemi na odjel se obavljaju po prethodnom dogovoru ili hitno putem Hitne ambulante koja radi od 0-24h.

Prijem na odjel te svi dijagnostički i terapijski postupci, uključujući i primjenu medikamentne terapije te humanog
sputavanja bolesnika, se provode isključivo uz pismenu suglasnost roditelja ili skrbnika djeteta.

Bolnički odjel je organiziran kao zatvoreni odjel te je adekvatno opremljen (akutne sobe s neprobojnim staklima, video
nadzorom, opremom za fiksiranje i kontinuirano praćenje bolesnika).

Na odjelu se zbrinjavaju i liječe djeca i mladi od 6 do 18 godina s različitim

  • akutnim psihičkim poremećajima (depresija, suicidalnost, krizna stanja, agresivnost koja ugrožava pacijenta
    i/ili okolinu, samoozljeđivanje, psihotične dekompenzacije)
  • drugim psihičkim poremećajima kod kojih se ambulantno liječenje ili liječenje u Dnevnoj bolnici pokazalo
    nedostatno ili se iz nekog razloga nije moglo provoditi (ADHD, anksiozni poremećaji, opsesivno-kompulzivni
    poremećaj, poremećaji hranjenja, poremećaji ponašanja).

Na Bolničkom odjelu se provodi dijagnostika te akutno i kronično liječenje djece i adolescenata s različitim psihičkim
poremećajima. Dijagnostika i liječenje se obavljaju prema suvremenim medicinskim standardima. U okviru odjela se tjedno
obavljaju timske sinteze cjelokupnog tima stručnjaka. U dijagnostici se uzimaju u obzir biološki, psihološki i socijalni
čimbenici. Za svakog pacijenta se određuje individualan terapijski plan i primjenjuju terapijski postupci ovisno o vrsti
i težini poremećaja koji uključuju različite psihoterapijske tehnike (individualna, grupna, obiteljska), najsuvremeniju
psihofarmakoterapiju, socioterapiju, radno-okupacionu terapiju za koju je opremljen namjenski prostor sa kreativnim
sadržajima.

Na odjelu je organizirana Škola u bolnici, razredna i predmetna nastava za osnovnu školu, te brojne druge kreativne i
zabavne aktivnosti koje provode volonteri s osobljem odjela kako bi boravak djece u bolnici učinili što ugodnijim i
manje stresnim.

U okviru Bolničkog odjela rade i ambulante u dijelu radnog vremena.

Radno vrijeme liječnika i stručnjaka

Liječnici i stručnjaci Radno vrijeme
Wendy Matoz, dr. med., spec. psihijatar, subspec. biologijske psihijatrije

Ponedjeljak,četvrtak: 12-20h

Utorak,srijeda,petak: 8-16 h

Alen Andrić, dr. med., spec. psihijatar, subspec. dječje i adolescentne psihijatrije

Ponedjeljak,srijeda,petak: 08-16h

Utorak,četvrtak:12-20 h

Snježana Lovrić, dr. med., spec. dječje i adolescentne psihijatrije

Ponedjeljak,srijeda,petak: 08-16h

Utorak,četvrtak:12-20 h

Iva Zrinka Kordić, dr. med., spec. psihijatar

Ponedjeljak,srijeda: 12-20h

Utorak,četvrtak,petak: 8-16 h

prim. Zoran Juretić, spec. psihijatar,subspec. dječje i adolescentne psihijatrije Ponedjeljak-petak 8-12h
Mara Budimir, dipl. soc.radnica

Ponedjeljak, četvrtak, petak: 8 – 16h

Utorak, srijeda: 12 – 20h

Katarina Šutalo, psiholog Ponedjeljak-petak 08-16h
Vesna Horvat, bacc. radne terapije

Ponedjeljak,četvrtak i petak: 12-20h

Utorak i srijeda: 8-16 h

 

Dječji odjel

Odjel za adolescente

Radna terapija