Bolnički odjel

Tel: Ambulanta Bolničkog odjela (01) 4862 511
Voditelj odjela: Roman Nikolić dr. med., spec. psihijatar, subspec. dječje i adolescentne psihijatrije – tel. (01) 4862 516
Glavni tehničar odjela: Dražen Matula, bacc.med. techn.
Kapacitet odjela je 37 kreveta (25 akutnih i 12 kroničnih), a odjel je podijeljen u dva dijela koji su smješteni na dvije etaže. Omladinski dio ima kapacitet od 21 postelju, a na njemu se liječe adolescenti u dobi od 15 – 18 godina. Dječji dio ima 16 kreveta, a predviđen je za dobnu skupinu od 6 – 14 godina. Djeca mlađa od 6 godina se na Bolnički odjel primaju u iznimnim slučajevima.

Prijemi na odjel se obavljaju po prethodnom dogovoru ili hitno putem Hitne ambulante koja radi od 0-24h.

Prijem na odjel te svi dijagnostički i terapijski postupci, uključujući i primjenu medikamentne terapije te fiksiranje bolesnika, se provode isključivo uz pismenu suglasnost roditelja ili skrbnika djeteta.

Bolnički odjel je organiziran kao zatvoreni odjel te je adekvatno opremljen (akutne sobe s neprobojnim staklima, video kamerom, opremom za fiksiranje i kontinuirano praćenje bolesnika).

Na odjelu se zbrinjavaju i liječe djeca i mladi od 6 do 18 godina s različitim

  • akutnim psihičkim poremećajima (depresija, suicidalnost, krizna stanja, agresivnost koja ugrožava pacijenta i/ili okolinu, samoozljeđivanje, psihotične dekompenzacije)
  • drugim psihičkim poremećajima kod kojih se ambulantno liječenje ili liječenje u Dnevnoj bolnici pokazalo nedostatno ili se iz nekog razloga nije moglo provoditi (ADHD, anksiozni poremećaji, opsesivno-kompulzivni poremećaj, poremećaji hranjenja, poremećaji ponašanja).

Na Bolničkom odjelu se provodi dijagnostika te akutno i kronično liječenje djece i adolescenata s različitim psihičkim poremećajima. Dijagnostika i liječenje se obavljaju prema suvremenim medicinskim standardima. U okviru odjela se tjedno obavljaju timske sinteze cjelokupnog tima stručnjaka. U dijagnostici se uzimaju u obzir biološki, psihološki i socijalni čimbenici. Za svakog pacijenta se određuje individualan terapijski plan i primjenjuju terapijski postupci ovisno o vrsti i težini poremećaja koji uključuju različite psihoterapijske tehnike (individualna, grupna, obiteljska), najsuvremeniju psihofarmakoterapiju, socioterapiju, radno-okupacionu terapiju za koju je opremljen namjenski prostor sa kreativnim sadržajima, te logopedsku i defektološku terapiju.

Za vrijeme boravka u Bolnici djeca osnovnoškolske dobi imaju organiziranu nastavu koju provode dvije učiteljice iz OŠ Jabukovac, a nastavni rad planiramo proširiti i na predmetnu nastavu i u Dnevnu bolnicu.

Na odjelu je organizirana Škola u bolnici, razredna i predmetna nastava za osnovnu školu, te brojne druge kreativne i zabavne aktivnosti koje provode volonteri s osobljem odjela (dramske i likovne radionice, muzikoterapija, plesne aktivnosti, posjet kazališta, doktori klaunovi, tete pričalice) kako bi boravak djece u bolnici učinili što ugodnijim i manje stresnim.

U okviru Bolničkog odjela rade i ambulante u dijelu radnog vremena.

Radno vrijeme liječnika i stručnjaka

Liječnici i stručnjaci Radno vrijeme

Roman Nikolić, dr.med., spec. psihijatar,

Mirjana Bjedov, dr. med., spec. psihijatar,

Wendy Matoz, dr. med., spec. psihijatar,

Snježana Lovrić, dr. med., spec. dječje i adolescentne psihijatrije

Ponedjeljak-petak 08-16h
prim. Zoran Juretić, spec. psihijatar Ponedjeljak-petak 8-12h
Mara Budimir, dipl. soc.radnica

Ponedjeljak, četvrtak, petak: 8 – 16h

Utorak, srijeda: 12 – 20h

Ana  Kordić,klinički psiholog

Utorak, četvrtak, petak: 8 – 16h

Ponedjeljak, srijeda: 12 – 20h

 

 

Dječji odjel

Odjel za adolescente

Radna terapija