• +385 (0)1 4862-503
 • Stigmatizacija osoba s duševnim smetnjama

  Mitovi_final
  Stigma se definira kao socijalni konstrukt koji uključuje dvije osnovne komponente:
  prepoznavanje različitosti na temelju neke oznake i posljedično obezvrjeđivanje osobe koja je
  nositelj te oznake. Stigmatizacija osoba s duševnim smetnjama karakterizira se kao negativno
  obilježavanje, izoliranje ili marginaliziranje osoba zato što imaju dijagnosticiran psihički
  poremećaj, a utemeljena je na unaprijed formiranim negativističkim stavovima koji se
  definiraju kao predrasude.

  Posljedice stigmatizacije duševnih bolesnika su mnogostruke. U svim zemljama
  svijeta između 20-25 % populacije tijekom života ima duševne smetnje ili
  neuropsihijatrijski poremećaj (WHO, 2001), a od toga samo 20- 35 % osoba s duševnim
  smetnjama traže stručnu pomoć. Predrasude i strah od stigme glavni su razlozi zbog kojih
  osobe koje pate od duševnih smetnji ne traže stručnu pomoć ili pomoć odluče potražiti
  prekasno što dovodi do kasnog prepoznavanja i dijagnosticiranja bolesti te slabijeg
  terapijskog učinka.

  Stigma dovodi do začaranog kruga koji pak dovodi do diskriminacije u
  svim područjima života. Kada osoba percipira da je stigmatizirana i da je okolina izbjegava,
  dolazi do osjećaja manje vrijednosti, smanjenja samopouzdanja te često povlačenja od
  društva, a posljedica toga je slabljenje socijalnih vještina i pad na socijalnoj ljestvici. Time se
  produbljuje razlikovanje od okoline i stigma se pojačava. Stigma se ne zaustavlja na bolesti,
  ona obilježava oboljele, njihove obitelji, zdravstvene djelatnike koji se brinu o psihički
  oboljelim, psihotropne lijekove i psihijatrijske institucije. Dovodi i do toga da društvo
  podcjenjuje potrebe ulaganja sredstava u zaštitu mentalnog zdravlja. Stigma duševne bolesti
  je glavna prepreka za uspjeh programa za poboljšanje mentalnog zdravlja.

  Zbog svega navedenog važno je kontinuirano raditi na borbi protiv stigme kroz sustav zdravstvene
  zaštite i društva u cjelini.