• +385 (0)1 4862-503

Prijava trajnog usavršavanja za medicinske sestre 2017. godina

O B A V I J E S T – Z A M J E N A  P R E D A V A NJ A

Predavanje “Pogledaj kako se osjećam” – složeni govor “govor kože” u psihičkim poremećajima djece i adolescenata”  prim. dr. sc. Vlatke Boričević MArašnić, dr. med. održat će se 07.04.2017. u 13 sati.

17.03.2017. u 13 sati održat će se predavanje Nikoline Brnjas, bacc.med.techn. “Nove smjernice u higijeni ruku”.