• +385 (0)1 4862-503

Mjesto: Predavaona Bolnice

Vrijeme: 12.30-13.30

27.01.2017. 
Dr. Davorka Šarić, dr Svebor Javornik: Crtež u psihoterapiji djece

01.02.2017. 
Dr. Ljubica Paradžik: Postapartalna depresija: utjecaj na dijete i obitelj, važnost prepoznavanja i intervencija

01.03.2017. 
Ana Miljak, prof.: Logopedska terapija kod djece s ADHD

05.04.2017.  
Dr. Nikolina Domokuš, prim. dr. sc. Vlatka Boričević Maršanić: Mentalizacija u djece i adolescenata i terapija bazirana na mentalizaciji

03.05.2017. 
Dr. Nela Ercegović: Poremećaj razvoja identiteta u adolescenata

07.06.2017. 
Mr. sc. Iva Zečević, prof.: Prikaz rezultata pilot projekta “probir i rana detekcija psihičkih odstupanja/poremećaja kod djece u predškolskim ustanovama i adolescenata u osnovnim školama Grada Zagreba”

06.09.2017. 
Prim. dr. sc. Vlatka Boričević MAršanić: Školska fobija

04.10.2017. 
Dr. Josip Podobnik, dr. Iris Foller Podobnik: Antigrupa u grupnoj terapiji adolescenata

08.11.2017.
Dr. Svebor Javornik, dr. Iva Radoš: Ovisnost o internetu i igricama

06.12.2017.
Dr. Marija Bogadi: Raste li učestalost poremećaja ponašanja kod djevojčica i adolescentica