• +385 (0)1 4862-503

Mjesto: Predavaona Bolnice

Vrijeme: 14.30

26.01.2018. 
Dr. Davorka Šarić: Diferencijalna dijagnostika disocijativnog poremećaja – prikaz slučaja

23.02.2018. 
Dr. Marija Bogadi: Panični poremećaj u djece i adolescenata

26.03.2018. u 14.15 sati
Dr. Josip Podobnik/, dr. Iris Foller Podobnik: Adolescent s poremećajem ličnosti u grupnoj terapiji

27.04.2018.  
Višnja Škevin, prof.: Inteligencija i školski uspjeh

25.05.2018. 
Dr. Alen Andrić: Primjena lijekova u anksioznodepresivnim poremećajima u djece i adolescenata

15.06.2018. 
Vesna Horvat, radni terapeut: Origami u radnoj terapiji

28.09.2018. Dr. Ljiljana Karapetrić Bolfan: Značenje agresije u prevladavanju simbioze i poticanju separacije u djece i adolescenata

26.10.2018. 
Dr. Zorana Bujas Petković: Funkcioniranje u školi djece i amladih s Aspergerovim poremećajem

30.11.2018.
Mara Budimir, dipl. soc. rad.: Zaštita djece s mentalnim poremećajima kroz zakonodavni okvir

14.12.2018.
Sanja Taradi, prof.: Spremnost za školu