• +385 (0)1 4862-503
 • Odluka o poništenju postupka nabave bagatelne vrijednosti

  Urbroj: 3731-1/2015.
  U Zagrebu, 22. srpnja 2015. godine

  Na temelju članka 25. Statuta i članka 15. Pravilnika o provedbi postupaka nabave małe vrijednosti, a na prijedlog osoba ovlaštenih za provedbu postupka nabave,

  Upravno vijeće Bolnice na 33. sjednici održanoj dana 22. srpnja 2015. godine, donosi

  ODLUKU

  O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

  1. NARUČITELJ: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU 1 MLADEŽ,
  ZAGREB, Ul. Ivana Kukuljevića 1 1

  2. NAZIV PREDMETA NABAVE NA KOJEGA SE ODNOSI ODLUKA O
  PONIŠTENJU: rekonstrukcija kotlovnice

  3. RAZLOG PONIŠTENJA: Prilikom pregleda i ocjena jedne ponude prispjele na
  Poziv na dostavu ponude utvrdeno je: Ponuditelj INSTALACIJE KOTARSKI j.d.o.o., Mirnovečka 10, Kladje Samobor ponudio je cijenu koja je veća od procijenjene vrijednosti predmeta nabave te stoga njegova ponuda nije prihvatljiva.

  4. Budući da jedina prispjela ponuda nije prihvatljiva iz razloga navedenih u članku 3. ove Odluke, poništava se Poziv na dostavu ponude za nabavu — radovi rekonstrukcija kotlovnice u Bolnici.

  Poziv na dostavu ponude bit će objavljen ponovo na internetskim stranicama Bolnice.

  Obavijest se s preslikom Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, dostavlja ponuditelju.

  PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

  Božena Horvat-AIajbegović, dipl. soc. radnica

  Preufmi pdf – Odluka o poništenju postupka nabave bagatelne vrijednosti