• +385 (0)1 4862-503
  • Obavijest posjete

    Posjete se mogu dopustiti za djecu za koje su njihovi odjelni liječnici procijenio da je posjeta potrebna i u dogovoru sa njima.