• +385 (0)1 4862-503
 • Natječaj za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto stručni savjetnik/savjetnica za računovodstvene poslove, medicinska sestra/tehničar i kuhar/kuharica

  PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ, ZAGREB, Ul. Ivana Kukuljevića 11, objavljuje

  N A T J E ČA J za prijam radnika u radni odnos za radno mjesto

   

   1. STRUČNI SAVJETNIK/ SAVJETNICA ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE, m/ž, 1 izvršitelj

  Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 90 dana.

   

  Uvjeti za zapošljavanje:

  •  završen Ekonomski fakultet
  • diplomirani ekonomist/magistar ekonomije
  • najmanje 12 mjeseci radnog iskustva u struci

   

  Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

  • životopis
  • presliku diplome o završenom fakultetu
  • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
  • dokaz o radnom iskustvu

   

  2. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR, m/ž, 2 izvršitelja

  Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka odsutnih radnika.

  Uvjeti za zapošljavanje:

  • životopis
  • presliku diplome
  • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
  • presliku odobrenja za samostalni rad
  • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
  • dokaz o radnom iskustvu

  Ukoliko kandidat ima završenu srednju medicinsku školu u trajanju od 5 godina, stručni ispit nije potreban.

  3. KUHAR / KUHARICA, m/ž, 1 izvršitelj

  Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratk aodsutnog radnika.

  Uvjeti za zapošljavanje:

  •  završena srednja škola za zanimanje kuhar
  •  najmanje 12 mjeseci iskustva u struci

  Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

  • životopis
  • presliku diplome
  • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
  • dokaz o radnom iskustvu

  Za sva radna mjesta potrebno je poznavanje rada na računalu.

  Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

  Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.

  Prijave treba podnijeti u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb, Ul. Ivana Kukuljevića 11, s naznakom «Natječaj za _______________» (navesti naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje).

  Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

  O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.