• +385 (0)1 4862-503
 • Natječaj za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto prvostupnica/prvostupnik sestrinstva, m/ž – 1 izvršitelj

  PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ, ZAGREB, Ul. Ivana Kukuljevića 11, objavljuje

  N A T J E ČA J za prijam radnika u radni odnos na određeno vrijeme

  1. PRVOSTUPNICA/PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA – 1 izvršitelj, m/ž

  Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 60 dana

   

  Uvjeti za zapošljavanje:

  • završen stručni studij za sestrinstvo, prvostupnik
  • položen stručni ispit
  • odobrenje za samostalan rad (licenca)
  • najmanje 12 mjeseci radnog iskustva u struci

   

  Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

  • životopis
  • presliku diplome
  • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
  • presliku odobrenja za samostalni rad
  • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
  • dokaz o radnom iskustvu

  Za radno mjesto potrebno je poznavanje rada na računalu.

  Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

  Prijave treba podnijeti u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb, Ul. Ivana Kukuljevića 11, s naznakom „Natječaj za prvostupnicu/prvostupnika sestrinstva na neodređeno vrijeme“.

  Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

  Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

  O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.