• +385 (0)1 4862-503
 • Natječaj za prijem radnika u radni odnos za mjesto stručni savjetnik/savjetnica za računovodstvene poslove

  PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ, ZAGREB, Ul. Ivana Kukuljevića 11, objavljuje

  N A T J E ČA J

  1. STRUČNI SAVJETNIK / SAVJETNICA ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE , m/ž, – 1 izvršitelj

  Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, a do dobivanja suglasnosti za zapošljavanje ministra zdravstva.

   

  Uvjeti za zapošljavanje:

  •  završen Ekonomski fakultet
  • najmanje 12 mjeseci radnog iskustva u struci

   

  Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

  • životopis
  • presliku diplome o završenom fakultetu
  • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
  • dokaz o radnom iskustvu

  Za radna mjesta potrebno je izvrsno poznavanje rada na računalu.

  Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

  Prijave treba podnijeti u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb, Ul. Ivana Kukuljevića 11, s naznakom „Za natječaj za radno mjesto stručni savjetnik / savjetnica za računovodstvene poslove“.

  Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

  Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

  O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.