• +385 (0)1 4862-503
 • Natječaj za prijam radnika u radni odnos za radno mjeto doktor medicine specijalista psihijatrije i profesor psihologije

  PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ, ZAGREB, Ul. Ivana Kukuljevića 11, objavljuje

  N A T J E ČA J za prijam radnika u radni odnos za radno mjesto

  1. DOKTOR MEDICINE SPECIJALISTA PSIHIJATRIJE, m/ž, 1 izvršitelj

  Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 90 dana.

   Uvjeti za zapošljavanje:

  • završen medicinski fakultet
  • završena specijalizacija iz psihijatrije
  • položen državni ispit
  • odobrenje za samostalan rad

   

  Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

  • životopis
  • presliku diploma o stručnoj spremi i zvanju
  • presliku dokaza o položenom državnom ispitu
  • presliku odobrenja za samostalni rad (licenca)
  • presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske

   

  2. PROFESOR PSIHOLOGIJE / MAGISTAR PSIHOLOGIJE, m/ž, 1 izvršitelj

  Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 90 dana.

  Uvjeti za zapošljavanje:

  • diplomirani psiholog (magistar psihologije) – VSS
  •  12 mjeseci radnog iskustva u struci
  • položen stručni ispit
  • odobrenje za samostalan radUz

  Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

  • životopis
  • presliku diploma o stručnoj spremi i zvanju
  • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
  • presliku odobrenja za samostalni rad (licenca)
  • presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske

   

  Za sva radna mjesta potrebno je poznavanje rada na računalu.

  Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

  Prijave treba podnijeti u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb, Ul. Ivana Kukuljevića 11, s naznakom «Natječaj za _______________» (navesti naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje).

  Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

  Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

  O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.

  Obavijest o izabranom kandidatu

  Obavijest o rezultatima natječaja