• +385 (0)1 4862-503
 • Natječaj za prijam radnika u radni odnos za radno mjesto stručna prvostupnica sestrinstva/prvostupnik sestrinstva, m/ž, 1 izvršitelj

  PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ, ZAGREB, Ul. Ivana Kukuljevića 11, objavljuje

  N A T J E ČA J za prijam radnika u radni odnos za radno mjesto

  1. STRUČNA PRVOSTUPNICA/PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA, m/ž, 1 izvršitelj

   

  Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 60 dana.

   Uvjeti za zapošljavanje:

  • završen stručni studij za sestrinstvo, prvostupnik
  • položen stručni ispit
  • odobrenje za samostalan rad (licenca)
  • najmanje 12 mjeseci radnog iskustva u struci

   

  Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

  • životopis
  • presliku diplome
  • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
  • presliku odobrenja za samostalni rad
  • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
  • dokaz o radnom iskustvu

   

  Za radno mjesto potrebno je poznavanje rada na računalu.

  Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

  Prijave treba podnijeti u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb, Ul. Ivana Kukuljevića 11, s naznakom «Natječaj za stručna prvostupnica/prvostupnik sestrinstva ».

  Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

  Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

  O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.