• +385 (0)1 4862-503
 • Natječaj za prijam radnika u radni odnos za radno mjesto medicinska sestra/tehničar i stručna prvostupnica/prvostupnik sestrinstva

  PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ, ZAGREB, Ul. Ivana Kukuljevića 11, objavljuje

  N A T J E ČA J

  za prijam radnika u radni odnos za radno mjesto

  1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR, m/ž, – 1 izvršitelj

  Uvjeti za zapošljavanje:

  •  završena srednja medicinska škola općeg smjera
  • položen stručni ispit
  • odobrenje za samostalan rad
  • najmanje 12 mjeseci radnog iskustva u struci

   

  Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

  • životopis
  • presliku diplome
  • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
  • presliku odobrenja za samostalni rad
  • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
  • dokaz o radnom iskustvu

  Ukoliko kandidat ima završenu srednju medicinsku školu u trajanju od 5 godina, stručni ispit nije potreban.

   

  2. STRUČNA PRVOSTUPNICA/PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA, m/ž, – 1 izvršitelj

  Uvjeti za zapošljavanje:

  • završen stručni studij za sestrinstvo, prvostupnik
  • položen stručni ispit
  • odobrenje za samostalan rad (licenca)
  • najmanje 12 mjeseci radnog iskustva u struci

   

  Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

  • životopis
  • presliku diplome
  • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
  • presliku odobrenja za samostalni rad
  • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
  • dokaz o radnom iskustvu

  Za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2. potrebno je poznavanje rada na računalu.

  Radni odnos za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2. zasniva se na određeno vrijeme a do povratka radnika na rad.

  Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

  Prijave treba podnijeti u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb, Ul. Ivana Kukuljevića 11, s naznakom «Natječaj za medicinsku sestru/tehničara» ili «Natječaj za stručnu prvostupnicu / prvostupnika sestrinstva».

  Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

  Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

  O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.