• +385 (0)1 4862-503

 

Obavijest iz članka 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)

Sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/16, dalje u tekstu ZJN 2016) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi odnosno okvirne sporazume u smislu odredbi glave III, poglavlja 8. ZJN 2016.

Dokumenti javne nabave
Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine 90/11,83/13 i 143/13) i članka 25. i 44. Statuta Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež, Upravno vijeće na 16. sjednici održanoj 28. svibnja 2014. godine, donijelo je:

PRAVILNIK O  PROVEDBI POSTUPAKA NABAVE MALE VRIJEDNOSTI 

Plan nabave

Plan nabave za 2017.

Plan nabave za 2017. I. izmjene

Plan nabave za 2017. II. izmjene

Plan nabave za 2017 III. izmjene

Plan nabave za 2017. IV. izmjene

 

Sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, Klasa: 011-01/17-01/121, ur. broj: 526-06-02-01/1-17-1 (NN broj 101/2017) Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež od 1. siječnja 2018. godine objavljuje Plan nabave i sve njegove promjene u elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN).


Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Od 2015. godine postupke javne nabave za Psihijatrijsku bolnicu za djecu i mladež provodi Središnje tijelo Grada Zagreba – Ured za nabavu.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma objavljen je na internetskim stranicama Grada Zagreba:

http://www.zagreb.hr/registar-ugovora-o-javnoj-nabavi-i-okvirnih-sporaz/74770