• +385 (0)1 4862-503

 

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Sukladno članku 13. stavku 9. točka 1 Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11 i 83/13) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi­, u smislu odredbi članka 13. Zakona o javnoj nabavi.

Dokumenti javne nabave
Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine 90/11,83/13 i 143/13) i članka 25. i 44. Statuta Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež, Upravno vijeće na 16. sjednici održanoj 28. svibnja 2014. godine, donijelo je:

PRAVILNIK O  PROVEDBI POSTUPAKA NABAVE MALE VRIJEDNOSTI 

Plan nabave za 2016.

Plan nabave za 2016. I. izmjene

Plan nabave za 2016. II. izmjene

Plan nabave za 2016 III. izmjene

Plan nabave za 2016.IV. izmjene

Plan nabave za 2017.

Plan nabave za 2017. I. izmjene

Plan nabave za 2017. II. izmjene

Plan nabave za 2017 III. izmjene

 

Na osnovu Zaključka Vlade Republike Hrvatske javne ustanove dužne su objaviti podatke o sklapanju ugovora i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovih izvršenja – 2012         

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovih izvršenja – 2013                                                         

Pregled skopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovih izvršenja – 2014