• +385 (0)1 4862-503
IMG_8476

Tel. (01) 4862 503, (01) 4862 511

Hitna ambulanta radi 0-24h i jedina je takva ambulanta za dječju i adolescentnu psihijatriju u Hrvatskoj.

Hitna ambulanta je smještena u prizemlju bolnice i adekvatno je opremljena za prijam hitnih pacijenata. Liječnici rade u hitnoj ambulanti prema mjesečnom rasporedu.

U hitnoj ambulanti se obavljaju hitni pregledi te kratkotrajne opservacije bolesnika bilo zbog potrebe dijagnostike ili praćenja učinaka terapije.