• +385 (0)1 4862-503
IMG_8472

Tel: Ambulanta Dnevne bolnice (01) 4862 532
Voditeljica: prim. dr. sc. Zorana Bujas-Petković, dr. med. – tel. (01) 4862 521
Kapacitet Dnevne bolnice je 60 stolica/kreveta za djecu od 5 do 18 godina. Djeca mlađa od 5 godina se primaju na liječenje i opservaciju u Dnevnu bolnicu u iznimnim slučajevima.

Dnevna bolnica je oblik psihijatrijskog liječenja u kojem dijete boravi u bolnici nekoliko sati tijekom dana uključeno u različite dijagnostičke i terapijske postupke, a ostatak dana provodi u obitelji. Ovaj oblik liječenja je prikladan za bolesnike koji ne zahtijevaju hospitalizaciju. Takav način liječenja je posebno pogodan za najosjetljiviju skupinu pacijenata, a to su djeca. Uz aktivno liječenje koje traje samo dio dana, dijete ostaje u obitelji te može nastaviti sa svakodnevnim školskim, društvenim i obiteljskim aktivnostima što pridonosi kvaliteti života.

Program se odvija svakodnevno te uključuje dijagnostiku i liječenje različitih psihičkih poremećaja: anksiozni poremećaji (separacijski problemi, fobije, panični poremećaj, opsesivno kompulzivni poremećaj), depresija, školska fobija, neurorazvojni poremećaji kao što su ADHD i poremećaji iz autističnog spektra, prkosljivost, poremećaji ponašanja, tikovi, enureza i enkopreza, prepsihotična i psihotična stanja kod djece i mladih koja ne zahtijevaju bolničko liječenje.

Dijagnostika se vrši uzimajući u biološke/organske, psihološke i socijalne čimbenike, a u liječenju se integriraju psihoterapijske i sociterapijske metode, radno-okupaciona terapija, logopedsko-defektološki tretman, a po potrebi medikamentna terapija psihofarmacima. Od psihoterapijskih tehnika primjenjuju se individualna, grupna i obiteljska terapija, te terapija igrom i crtežom za djecu mlađu od 10 godina. Također su organizirane i grupe za roditelje. U Dnevnoj bolnici se dnevno obavljaju timske sinteze cjelokupnog tima stručnjaka.

Dnevnoj bolnici rade dva interdisciplinarna tima u dvije smjene.
Raspored rada liječnika

Liječnici Radno vrijeme
Prim. dr. sc. Zorana Bujas-Petković
Dr. Josip Podobnik
Ponedjeljak i srijeda: 12 – 20h
Utorak i četvrtak: 8 – 16h
Petak naizmjenice
Dr. Davorka Šarić
Dr. Ljiljana Karapetrić-Bolfan
Ponedjeljak i srijeda: 8 – 16h
Utorak i četvrtak: 12 – 20h
Petak naizmjenice